Ergonomische bureaustoel 2017-07-15T09:00:56+00:00

Welkom mevrouw, mijnheer op de website van

Hopelijk is het geen grote teleurstelling: dit is geen flitsende website met schitterende foto’s van blinkende bureaustoelen, met mooie vrouwen en uitleg die niets uitlegt. Dit is dus een redelijk saaie website, maar dan wel bestemd voor mensen met rede begaafd, mensen die zich niet laten paaien zijn met mooie foto’s en nietszeggende kreten, maar bereid zijn om iets dieper op de zaak in te gaan.

U bent op zoek naar een bureaustoel, maar het wordt u wel niet gemakkelijk gemaakt. Sedert dokter James A. Levine weten we: Zitten is slecht voor de gezondheid. Zitten is het nieuwe roken. Stoelen zijn echte killer chairs, folterwerktuigen-op-termijn geworden. “Streng verboden nog te zitten!” Dit is mei 2017 de stand van zaken. Want…

….zitten is bron en oorzaak van

 • obesitas
 • hart- en vaatziekten
 • diabetes
 • artritis
 • depressie
 • hartinfarct
 • rugproblemen allerhande
 • vroeger sterven dan nodig

en bureaustoelen zijn bron en oorzaak van

 • hart- en vaatziekten
 • diabetes
 • artritis
 • depressie
 • hartinfarct
 • rugproblemen allerhande
 • vroeger sterven dan nodig

Voorwaar niet erg bemoedigend en weinig hoopgevend!

Want u wilt hoogstwaarschijnlijk bewust/onbewust maar één ding en dat is zitten. Uw hele persoon, uw hele organisme, uw rug uw diepste diepe kennis en vooral uw gezond verstand verlangen instinctief maar één ding en dat is zitten. In hun diepste innerlijk wéten ze dat zitten voor hen het beste is. Terwijl zitten er op grond van al dat fraais hierboven er eigenlijk tot nader order niet meer bij hoort en er zelfs niet meer bij màg. Terwijl zitten dus eigenlijk out is en zogezegd eigenlijk afgedaan heeft …..

En tot overmaat van ramp hebt u er hoogstwaarschijnlijk ook geen oren naar
om de hele dag te staan staan,
om de hele dag te zittten pedaleren op een bureaufiets, fietsbureau of deskbike
om de hele dag te staan trappelen op een loopband
en heeft ook uw hele organisme inclusief uw rug, uw diepste weten en uw gezond verstand daar hele-maal geen boodschap aan en helemaal geen oren naar.

Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij!

Laten we het hele verhaal nog eens helemaal opnieuw beginnen met de vraag: “Wat maakt zitten nu zo levensbedreigend?” Het antwoord hierop luidt: het zijn de funeste starre onbeweeglijkheid en de al even nefaste onbeweeglijke starheid die zo goed als alle bureaustoelen in hun knellende wurggreep houden en er “killer chairs” van maken. Dit zijn de ware schuldigen… “Zo goed als…”. Want gelukkig zijn er enkele bureaustoelen die dit kwalijke duo van hierboven radikaal uit hun stoelen bannen en ze vervangen door het tegendeel ervan: beweging. “… simple movement has dramatic health effects” (James A. Levine) Koploper is hier de Duitse familie-KMO HAIDER BIOSWING die zich met het gepatenteerde BIOSWING-bewegingssysteem in zijn stoelen aan deze fatale wurggreep weet te onttrekken om de zittende mens te verwennen met heilzame, weldoende beweging. Zitten màg dus opnieuw, hoewel het bij HAIDER BIOSWING nooit weggeweest is! Bij deze beweging voegt HAIDER BIOSWING nog ergonomie toe, niet omdat ergonomisch goed klinkt, maar omdat serieuze ergonomie in een serieuze bureaustoel on-ontbeerlijk is en in een HAIDER BIOSWING een a.h.w. vanzelfsprekende aanvulling is op de BIOSWING-beweging.

Het zou ons te ver voeren om hic et nunc uit te leggen hoe HAIDER BIOSWING dat aan boord legt. Daarvoor hebben we een brochure die alles omstandig uit de doeken doet. Bestel ze* en lees ze van voor naar achter en van achter naar voor en kom tot de conclusie dat zitten, maar dan wel goed en in beweging zitten nog lang niet afgedaan heeft, integendeel, waarschijnlijk nog altijd het beste is voor de kieskeurige en veeleisende kantoorwerker.

Vraag hier nu uw brochure aan !

HAIDER  BIOSWING                                               alle voordelen van zitten zonder de nadelen ervan